Category: šk. rok 2011/2012

V Hustopečích připravují kvalitní řemeslníky

O kvalitní přípravě žáků na své budoucí povolání vypovídají jejich  výsledky  v soutěžích odborných dovedností  . Jen v letošním školním roce se může škola pochlubit – 2. místem v soutěži malířů v rámci akce Machři roku konané v září 2011 v Olomouci – 2. místem v soutěži Malíř -2011 konané v říjnu 2011 v Ostravě – 4. a 7. místem v soutěži strojních mechaniků KOVOJUNIOR  …

Continue reading

Výlet do Prahy třídy ME4

Ve dnech 7. až 9. listopadu 2011 se uskutečnil výlet třídy ME4 do Prahy. Vzhledem k tomu, že žáků je v této třídě velice málo, zúčastnily se i tři dívky ze třídy VČ2. Jako dozor jela paní učitelka ing. Miriam Sedláčková a pan učitel ing. Vladimír Koneček. Cesta byla zajištěna autobusy Student Agency. Po příjezdu …

Continue reading

Popis projektu

1) Charakteristika školy Počet žáků:386 Počet učitelů:42 Zaměření školy: Učební obory (tříleté) • Strojní mechanik • Malíř a lakýrník • Elektrikář • Elektrikář – silnoproud • Instalatér • Zedník Studijní obory (čtyřleté) • Mechanik a elektronik • Veřejnosprávní činnost • Informační technologie Nástavbové studium (dvouleté) • Podnikání Účast na projektu Ukliďme si svět, jinak soutěže …

Continue reading

Informace o projektu

Základní pojmy • Udržitelný rozvoj = rozvoj, který umožňuje uspokojovat současné potřeby lidstva bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat jejich potřeby • Udržitelný život = úsilí o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí a rozvojem společnosti Program Škola pro udržitelný život v kostce: • Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení žáků …

Continue reading

Škola pro udržitelný život

Naše škola SOŠ a SOU Hustopeče se zapojila do programu Škola pro udržitelný život. Cílem tohoto programu je zapojení žáků a dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Tento projekt má být ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám; vycházet z místních hodnot a tradic; podílet se na řešení globálních ohrožení; …

Continue reading

Zaměstnanci školy

Seznam všech zaměstnanců školy, podílejících se na výukovém procesu

Významné osobnosti

Nelze opomenout dva významné studenty této školy: • Jan Herben, spisovatel a redaktor • Tomáš G. Masaryk, první československý prezident, navštěvoval školu v letech 1861-1863. Jeho rodiče jsou pohřbeni na hustopečském hřbitově, jeho bratr Ludvík Masaryk vlastnil v letech 1880-94 v Hustopečích tiskárnu a vydával Auspitzer Wochenblatt. Citát z Lidových novin, které popsaly cestu TGM …

Continue reading