Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 – 3.kolo (studijní obory)

Příkaz Ř162019 Příloha č.2 – kritéria přijímacího řízení

Zkušební komise pro opravné zkoušky za 2. pololetí šk. roku 2018/2019

Příkaz 192019 komisionální zkoušky

Celostátní finále „Rozpočti si to!“

Divadélko pro školy Hradec Králové

Potřebuji podat žádost o…

Formulář pro žádost rodičů o…zejména uvolnění z výuky, uvolnění z tělesné výchovy, přestup do jiného ročníku a další.

Seznam učebnic

Přijímací řízení do prvních ročníků – 3.kolo (učební obory)

Příkaz Ř172019 Příloha 1 příkazu ředitele Přloha 4 k příkazu ředitele